Home / Cerita Nabi / Cerita Nabi Idris A S

Cerita Nabi Idris A S

Cerita islami meneceritakan kisah Nabi Idris A S. selamat membaca

Idris adalah nabi kedua setelah adam. Nama lengkapnyaidris bin Mahlayil bin Qainan bin ANusy bin Syis bin Adam A.S
Al-Quran tidak bercerita panjang lebar mengenai Idris, akan tetapi menyebutnya sebagai orang yang sabar.

“ingatlah kisah ismail, idris, dan Zulkifli; masing-masing termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang saleh” QS Al-Anbiya [21[: 85-86])
Di ayat lain dijelaskan bahwa Allah telah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi,

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad) kisah idris di dalam Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke derajat tinggi” (QS Maryam [19]: 56 – 57)

Menurut sebagian kelompok, Nabi Idris dilahirkan di Mesir di daerah Munaf. Ia diberinama Hurmus Al-Haramisah, berasal dari bahasa Yunani “Arnia” yang di dalam bahasa Arab “hurmus”. Menurut orang-orang Ibrani dia bernama Khunukh. Kemudian Allah memberi nama dalam Al Quran Idris. Idris meninggalkan Mesir berkelana mengelilingi dunia, kemudian kembali lagi ke Mesir. Ketika umur 82 tahun, Allah mengangkatnya sebagai Rasul. Kelompok lain mengatakan bahwa Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia.

Idris adalah termasuk orang yang mula-mula naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan berhitung. Ia mempelajari peninggalan Nabi Adam dan Syits. Ia sangat berani dan gagah, sehingga digelari “Asadul usud” singa dari segala singa.
Idris dan pengikutnya menyeru makhluk-makhluk Allah untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Ia menganjurkan menyembah kepada Allah, dan membebaskan diri dari azab akhirat, beramal saleh, berzuhud di dunia, berlaku adil, menyuruh berpuasa pada hari-hari tertentu dan memerintahkan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-rang lemah.
Diriwayatkan dalam shahih Bukhari, dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah mi’raj di langit, beliau bertemu dengan Nabi Idris di suatu tempat. Ketika itu Idris berkata, “Selamat datang Nabi yang shale dan saudara yang salah,” Maka Nabi Saw. bertanya, “siapakah dia, wahai Jibril?” Jibril pun menjawab, “Dialah Idris”

Semoga cerita islami yang mengisahkan nabi idris di atas bisa bermanfaat bagi kamu.

Facebook Comments

About Gunawan

Check Also

mukjizat nabi yusuf tafsir mimpi

Mukjizat Nabi Yusuf – Cerita Menafsirkan Mimpi Raja

Mukjizat Nabi Yusuf Cerita islami ini merupakan lanjutan dari cerita nabi yusuf sebelumnya yang berkisah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *